دانلود کتاب آناتومی زانو ، قوزک ، پا

دانشگاهیکتب رشته های پزشکی

Imaging Anatomy: Knee, Ankle, Foot

Author : Julia R. Crim, B.J. Manaster, Zehava Sadka Rosenberg

Year : 2017

Publisher : Elsevier

شناسه فایل

حجم فایل : 57.9 مگابایت

تعداد صفحات:626صفحه

ناشر : Elsevier

درصورت نیاز به ترجمه این کتاب درقسمت سفارش ترجمه درخواست دهید

2 thoughts on “دانلود کتاب آناتومی زانو ، قوزک ، پا

Comments are closed.