تبلیغات

عامل کلیدی موفقیت هر کسب و کار شناخته شدن آن توسط مردم است ، بارها و بارها اتفاق است که یک کسب و کار حتی با داشتن یک سرویس دهی با کیفیت و داشتن کادر با تجربه شکست خورده است . این کسب و کار چه فروشگاه یا رستوران محلی باشد چه یک استارت آپ بزرگ اینترنتی باشد تا زمانی که مورد مقبولیت مردم قرار نگیرد موفق نخواهد شد 
تبلیغات شاهراه دسترسی این کسب  کار ها به مردم است 
سایت “مای جورنال ”  نیز که پروژه ترجمه کردن تمام مقالات بین الملل را بر عهده دارد موفقیت های بی بدیلی را پیش رو خواهد داشت و این خود این وبسایت را به کانال بزرگی برای تبلیغات تبدیل می کند 
در امر تبلیغات نیز مانند سایر بخش ها سعی می کنیم انصاف و عدالت را رعایت کنیم و همواره با مناسب ترین تعرفه ها و با کیفیت ترین سرویس دهی رضایت شما عزیزان را جلب کنیم 
در فرم زیر درخواست های خود مبنی بر تبلیغ در سایت را ثبت نمایید