جزوه سد های خاکی

در این پست جزوه سد های خاکی خدمتان عزیزان قرار داده شده است . سدهای خاکی از دروس بنیادی درس مهندسی سد بوده و در اکثر دانشگاه ها در شروع درس مهندسی سد ابتدا دانشجویان می بایست با این نوع سد ها آشنا شوند ، چرا که حتی در ساده ترین سدها باید اصول سد […]

ادامه مطلب

تحلیل و بررسی میل مهارهای پیچی

این پست که پایان نامه و تز دکتری است که درسال ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است تکنولوژی جدید نیلیگ با پیچ را در مهار گود بررسی نموده و نحوه اجرا و نتایج تست های میدانی و آزمایشگاهی این روش را با روش های نیلینگ معمولی مورد مقایسه قرار داده است

ادامه مطلب

Stress and Deformation: A Handbook on Tensors in Geology

Author : Gerhard Oertel Year : 1996 Publisher : OXFORD UNIVERSITY PRESS   Geologists at various stages of their careers, but especially as graduate students ready to begin their first own research project, may find that their mathematical training has left them unprepared to deal with the notation and concepts of continuum mechanics and other […]

ادامه مطلب

General Theory of Mechanical Material Behaviour

Author : P. Haupt Year : 2002Chapter 7 of Continuum Mechanics and Theory of Materials Springer-Verlag Berlin Heidelberg The theory of material behaviour (material theory) is a division of continuum mechanics. The aim of the material theory is to provide general principles and systematic methods for constructing mathematical models suitably representing the individual properties of […]

ادامه مطلب

Advances in Kinetic Theory and Continuum Mechanics

Author : R. Gatignol , Sou bbaramayer تئوری سنتیک و مکانیک محیط های پیوستهدانشگاه پیر و ماری کوری ، فرانسه Proceedings of a Symposium Held in Honor of Professor Henri Cabannes at the University Pierre et Marie Curie, Paris, France, on 6 July 1990 Springer-Verlag

ادامه مطلب

Plaxis Reference Manual

راهنمای جامع نرم افزار  پلکسیس دوبعدی نرم افزار پلکسیس یک نرم افزار مدل سازی به وسیله اجزا محدود است که در زمینه تونل سازی ، مدل سازی پی و فونداسیون ، طراحی و اجرا گود بردای  به کار می رود دانلود این فایل دستور العمل و راهنمای مدل سازی در نرم افزار است که توسط […]

ادامه مطلب

Creep Behavior of Soil Nail Walls in High Plasticity Index (PI) Soils: Technical Report

Author : Marcelo Sanchez, Jean-Louis Briaud, Stefan Hurlebaus, Mohsen Mahdavi Kharanaghi, and Gang BiTexas Department of TransportationResearch and Technology Implementation OfficeProject performed in cooperation with the Texas Department of Transportation and the Federal HighwayAdministration. دانلود

ادامه مطلب