دانلود کامل فهرست بها ۹۶ تمامی رشته ها

فهرست بها واحد پایه رشته های مختلف سال ۹۶ در ۲۳ اسفندماه ۹۵ ابلاغ شده است. توضیحات مربوط به فهرست بها ۹۶ رشته های مختلف در ادامه مطلب آورده شده است ucivil.ir : منبع این لینک عینا از سایت “یوسیول” اخذ شده که به صورت فایل های فشرده است رمز فایل فشرده www.ucivil.ir

ادامه مطلب

Aquatic Animal Health Code

Author : World Organisation for Animal HealthYear : Fifteenth Edition, 2012 WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH12, rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE The OIE Aquatic Animal Health Code (the Aquatic Code) sets out standards for the improvement of aquatic animal health and welfare and veterinary public health worldwide, including through standards for safe international trade […]

ادامه مطلب