کاربرد میل مهار در نرم افزار پلکسیس سه بعدی

دراین مقاله نحوه مدل سازی میل مهار و کاربرد آن در نرم افزار پلکسیس سه بعدی مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین تست های میدانی در یک پروژه مهار گود با انکر در شهر برلین ارائه و محاسبات انجام شده در مدل ۲ بعدی با مدل ۳ بعدی مقایسه شده است

ادامه مطلب

تحلیل و بررسی میل مهارهای پیچی

این پست که پایان نامه و تز دکتری است که درسال ۲۰۱۶ به چاپ رسیده است تکنولوژی جدید نیلیگ با پیچ را در مهار گود بررسی نموده و نحوه اجرا و نتایج تست های میدانی و آزمایشگاهی این روش را با روش های نیلینگ معمولی مورد مقایسه قرار داده است

ادامه مطلب

Creep Behavior of Soil Nail Walls in High Plasticity Index (PI) Soils: Technical Report

Author : Marcelo Sanchez, Jean-Louis Briaud, Stefan Hurlebaus, Mohsen Mahdavi Kharanaghi, and Gang BiTexas Department of TransportationResearch and Technology Implementation OfficeProject performed in cooperation with the Texas Department of Transportation and the Federal HighwayAdministration. دانلود

ادامه مطلب

WHAT CAPACITY VALUE TO CHOOSE FROM THE RESULTS OF A STATIC LOADING TEST

Author : Bengt H. Fellenius. Urkkada Technology Ltd., Ottawa. Ontario. Canada Year : 2001 عنوان فارسی : چه مقدار ظرفیت باربری را از نتایج بارگذاری استاتیک انتخاب کنیم ؟ ظرفیت باربری شمع ، فونداسیون عمیق ، مهندسی ژئوتکنیک For pile foundation projects. it is usually necessary to confirm capacity and to verify that the behavior […]

ادامه مطلب

Investigation of Bearing Capacity and Settlement of Strip Footing on Clay Reinforced with Stone Columns

Publisher :  Australian Journal of Basic and Applied Sciences Author : A. Zahmatkesh, A.J. Choobbasti Year : 2010  Abstract: A method is proposed for evaluating settlement and bearing capacity of soft clay that reinforced with stone columns. A numerical analysis was carried out using Plaxis software with considering the effect of compaction of soft clay. ترجمه : […]

ادامه مطلب

Geopier® Intermediate Foundation Systems – Case Studies for Building Foundations over Soft Organic Soils and Peat

Author :  Charles Allgood, Geopier Foundation Company – Midwest, USA Larry Weppler,Geopier Global Corporation, German Bon Lien, Geopier Global Corporation, USA Nathaniel S. Fox, Geopier Global Corporation, USA Keywords: Geopier, rammed aggregate pier, intermediate foundation, soil improvement, soil reinforcement, prestressing, prestraining. ترجمه : موجود است 

ادامه مطلب